Кабинетът парафира Съвет по съдебната реформа

Политика

13-01-2016, 11:53

Снимка:

©bnews.bg

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Създава се постоянно действащ съвет за съдебна реформа

Той ще е постоянно действащ консултативен орган по прилагане на актуализираната й стратегия

Правителството реши да бъде създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система като постоянно действащ консултативен орган към Министерския съвет. Създаването на съвета е от изключително значение за обединяване усилията на съдебната и изпълнителната власт, както и на академичната общност и неправителствения сектор за координирано постигане целите на Стратегията. По този начин ще се изпълни и една от заложените мерки по приоритетите в сектор "Правосъдие" от програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.

Предвижда се Съветът да координира изпълнението на стратегията, да извършва мониторинг по изпълнението на заложените цели, да приема пътните карти за изпълнение на стратегическите цели, както и да обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с прилагане на мерките от Стратегията и пътните карти.

Предвижда се членове на Съвета да са представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на организации на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, представители на неправителствени организации и на академичната общност. При обсъждане на въпроси, които изискват промени в законодателството или приемане на решение на Народното събрание, ще се канят за участие председателят на Комисията по правни въпроси и председатели на парламентарните групи или техни представители.

Регламентирани са критериите за членство на неправителствените организации. Необходимо е да са работили най-малко пет години в областта на съдебната реформа и да са с реализирани конкретни инициативи в тази сфера. Предвижда се те да участват в заседанията на съвета на ротационен принцип.
Поради разнообразието на специфичните цели и дейности на стратегията се предвижда създаването на експертни работни групи към Съвета, които да подпомагат изпълнението на мерките по стратегията. Административно-техническото и организационно обслужване на съвета ще се осъществява от дирекция в Министерството на правосъдието.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"