20 формации похарчили близо 13 милиона за вота

Политика

18-01-2016, 13:01

Снимка:

©offnews.bg

Автор:

България Утре

Всичко от Автора

4 партии и една коалиция неточно са отчели приходи в общ размер 131 хил. лв.

4 партии и една коалиция неточно са отчели приходи в общ размер 131 хил. лв. Установени са 266 физически лица, предоставили или дарили за финансиране на кампанията средства над 1000 лв. Това показва справка на Сметката палата, която извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители за Народно събрание, проведени през 2014 г.


Общият размер на отчетените набрани средства за финансиране на предизборната кампания на проверените политически субекти е 12 786 хил. лв. Общо за 14-те партии тези средства са 7 056 хил. лв., за 6-те коалиции от партии - 5 730 хил. лв. Най-много партии са харчили от партийната си субсидия - 67,1% от харчовете за кампания. Членският внос, който е източник на собствени средства на политическите субекти, е с относителен дял 17,4 на сто от общия размер на финансиране и е отчетен от 5 политически партии и от 6-те коалиции от партии.


Даренията от физически лица представляват 14,8 на сто от общия размер на набраните средства и са отчетени от 9 политически партии и 5 коалиции от партии. Средствата на кандидати са 7,1 % от общия размер на финансиране на предизборната кампания и са отчетени от 8 политически партии и 5 коалиции от партии.


Нарушител в този одитен доклад е Реформаторският блок. Общият размер на установените приходи от извършените проверки е 744 780 лв. и не съответства на декларираните в отчета на коалицията. Не са отчетени приходи в общ размер на 90 707 лв. В нарушение на законовите изисквания реформаторите не са представили информации за имената на 9 дарители, видът, размерът или стойността на направените от тях дарения; декларации за произход на дарените средства на 4 дарители на коалицията; за имената на 13 кандидати, предоставили непарични средства за финансиране кампанията на коалицията, и за размера на предоставените средства; декларации на 11 кандидати за произход на средствата, когато размерът на средствата е над една минимална работна заплата (340 лв.).


Общият размер на декларираните приходи в отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на "Атака" възлиза на 988 959 лв. Формираните приходи са от държавна субсидия - 568 999 лв. (57,53 на сто от общия размер на приходите), членски внос - 375 000 лв. (37,92 на сто), дарения от физически лиц -. 23 530 лв. (2,38 на сто), предоставени парични средства от издигнати от партията кандидати - 20 433 лв. (2,06 на сто) и от стопанска дейност (издаване на вестник) 997 лв. (0,10 на сто). 25 дарители са помогнали финансово на националистите на Волен Сидеров.


От ГЕРБ са отчетени приходи във връзка с предизборната кампания в размер на 2 857 281 лв. Отчетените приходи са средства на партията, получени от държавна субсидия. 32 физически лица са предоставили за безвъзмездно ползване движими вещи – автомобили и са декларирали предоставени услуги с личен труд в полза на кампанията на управляващата партия. 2 785 024 лв. са разходите на ГЕРБ за външни услуги (за медийни услуги, за социологически проучвания, за плакати, флаери, диплянки, брошури и др., за масови прояви и за наеми на помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и др. и за други разходи за външни услуги) по време на кампанията.


Основно с лични средства е правела кампанията си партията на Татяна Дончева. Декларираните приходи във връзка с предизборната кампания на ПП "Движение 21" са в размер на 201 638 лв. За финансиране на предизборната кампания на партията са използвани дарения от физически лица – 10 000 лв., предоставени средства на 14 кандидати – 151 750 лв. Отчетените приходи във връзка с предизборната кампания на ПП ДПС са в размер на 2 275 663 лв. и са с източник субсидия от държавния бюджет. Средства в размер на 1 355 680 лв. са преведени от субсидията за захранване на сметката, предназначена за обслужване на предизборната кампания и 919 983 лв. са средства от усвоен депозит. Одитният орган не е установил кандидати да са финансирали кампанията на партията.


Малко над половин милион лева е струвала предизборната кампания на АБВ. БСП е похарчила 1 828 029 лв., и е декларирала поети задължения за плащане, неразплатени към датата на съставяне на отчета - 6 000 лв. Патриотичният фронт са похарчили 495 334 лв. за предизборна кампания. Най-евтината кампания - само за 823 лева, е на партия "Общество за Нова България".