Оптимизират структурата на общинската администрация в Добрич

111 са работещите пенсионери

Структурата на общинската администрация в Добрич ще бъде оптимизирана, като служителите в пенсионна възраст поетапно ще бъдат освободени, съобщи на днешната оперативка кметът Йордан Йорданов. Във всички общински структури - предприятия, здравни заведения, училища, детски градини и други, на щат са общо 111 пенсионери.

Още през май миналата година с писмо на министъра на финансите е указано служителите, пряко заети в общинската администрация, от 160 да бъдат намалени на 155. Това изискване ще бъде изпълнено след въвеждането на новата структура, която предстои да бъде обсъдена на заседание на общинския съвет в края на януари.

Освобождаването на пенсионерите ще продължи по-дълго в двата общински ДКЦ-та, както и в някои културни институции, където трябва да бъдат привлечени квалифицирани специалисти. Няма обаче недостиг на кадри в детските градини, където за всяко освободено място на конкурс се явяват по петнайсет кандидата.