WWF: Защитете останалата българска гора

Общество

20-01-2016, 07:06

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Правозащитната организация е проучила 21 000 ха гори, в тях е открила генетично и биологично разнообразие

Международната природозащитна организация WWF настоява държавата да вземе мерки за опазването на горските екосистеми, което ще даде възможност на обществото да предаде на бъдещите поколения последните остатъци от Великата българска гора (Magna Silva Bulgarica), за която се пазят легенди още от Средновековието, пише в. "Новинар".
За целта вече е изпратено писмо до заместник-министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов с копия до директорите на държавните предприятия и ректора на Лесотехническия университет. Чрез тях организацията призовава да се защитят приоритетно около 21 000 ха вековни гори. Според експертите това може да стане, ако държавата ги включи в планираните зони за опазване на стари гори върху 10 процента от площта на горските местообитания в Натура 2000.
"Предложението ни е продиктувано от това, че в част от насажденията е започнало ползване още в периода на проучване, което води до безвъзвратна загуба на техните характеристики като гори във фаза на старост. Общата площ на насажденията, проучени от нас, е 21 000 ха. Те са държавна собственост и съхраняват значимо биологично и генетично разнообразие“, заяви Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ на WWF.