БНБ: Банковата система е стабилна, стрес тестовете ще го потвърдят

Портфейл

30-01-2016, 13:39

Снимка:

bnb.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

След тях изготвят стъпките за членство в еврозоната

Предстоящият стрес тест и проверката на качеството на активите ще потвърди стабилността на банковия сектор като цяло, смята гуверньорът на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев, цитиран от investor.bg.
В свое становище, публикувано за януарския брой на бюлетина на Асоциацията на банките в България, той посочва, че целта на проверките е да отговорят на две групи предизвикателства.
Първата е свързано с доверието в централната банка и банковия сектор след случая с Корпоративната търговска банка. На следващо място прегледът на банковия сектор трябва да отговори на въпроси, свързани с присъединяването на България към еврозоната и пълното интегриране в европейската надзорна и финансова архитектура.
Проверката на банковите активи е елемент от средносрочния стратегически контекст на задачите и предизвикателствата пред БНБ и финансовата ни система, смята Радев.
Той е замислен да послужи като основа за една цялостна оценка на състоянието на финансовия сектор в България през втората половина на 2016 година – чрез т.нар. „Програма за оценка на финансовата система“ (FSAP), осъществявана от Международния валутен фонд с участието на Световната банка.
След приключването на прегледа на активите и стрес теста на банковата система, както и след оценката по FSAP, ще бъде извършен анализ за необходимите стъпки за реализиране на нашите стратегически цели – присъединяването към еврозоната и пълното интегриране в европейската надзорна и финансова архитектура.
"Тогава ще бъдат дефинирани подходите и следващите етапи по пътя към тези цели, заедно с евентуални целеви срокове (ако към момента бъде възможно да се обосноват)", се казва още в становището на Радев.
Освен оценка на качеството на банковите активи ще бъде проверено и качеството и адекватността на използваните оценки за стойност на активите, приетите обезпечения и практиките по обезнеяване и провизиране, посочва още гуверньорът на централната банка.
Този преглед ще бъде извършен в пряко сътрудничество с Европейската комисия и Европейския банков орган, а в него ще участват още и "външни лица с висока професионална репутация", посочва още Радев. Методологията на проверката вече е приложена от ЕЦБ при старта на Единния надзорен механизъм в еврозоната през 2014 година.