Изискват от чиновиците и социални умения

Общество

09-02-2016, 06:29

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Кандидатите за държавни служители ще преминават през два теста

Двойна цедка ще има за бъдещите държавни служители. Кандидатите за чиновници ще минават през два конкурса - централизиран и децентрализиран. Това предвиждат промените в закона за държавния служител, които са публикувани за обществено обсъждане, пише в."Новинар".
При първия ще се проверяват професионалните знания, докато при втория тест ще се преценяват т.нар. поведенчески компетентности. Става дума за качества като работа в екип, комуникативност, аналитичност, отношение към клиента и др.
Целта е още "на входа" да се прави цялостна и обективна оценка, като идеята е да се вдигне качеството на кадрите в администрацията. За пример са дадени редица страни в ЕС, където прилагат и психометрични тестове на кандидатите. Сред тях са Ирландия, Австрия, Естония, Испания.
Резултатите от успешните тестове ще са валидни за три години. Така ще се създаде база данни от кандидати с доказани познания за работа в администрацията. Кандидатите обаче няма да могат да се явяват на тестовете повече от два пъти за годината.
До втория тест ще се допускат само онези, които са преминали успешно първия. Такива изпити ще има не само за младши експерти, но и за длъжности като инспектор, юрисконсулт, счетоводител и др.
Въвеждат се и тестове при първо повишаване. Това ще важи при преминаване от експертна на ръководна длъжност, при преназначаване в друга администрация, както и за заемане на ключови постове във ведомството.
Ще се ограничат и назначенията без конкурс, когато става дума за заместване или при непълно работно време. В мотивите на закона се посочва, че през 2014 година от общо 10 181 назначения чрез конкурс са станали 1887. Почти толкова са назначени и без конкурс при заместване – над 1700 случая. Предвижда се заместникът да е минал през основния тест.
Служителите ще могат да поемат работата на свой колега само след изрично съгласие. За това те ще получават и 50 на сто от неговото възнаграждение. Ако няма кой да замести служител, който е в дълъг болничен, това задължение ще има прекият му шеф.
При нужда чиновниците ще бъдат местени да изпълняват временно друга служба в рамките на същата администрация, ако не е по-ниска от заеманата. Преместването се допуска в същото населено място за не повече от 45 календарни дни в една и съща година.
Със съгласието на самия държавен служител той може да бъде преместен за не повече от четири години на друга длъжност.
Един чиновник не може да съвместява две длъжности едновременно повече от 6 месеца. Забранява се назначаването на служители на ръководни длъжности на непълно работно време. Забранява се и компенсирането на отпуск с парично обезщетение освен при напускане.
Предвижда се да се отпускат стипендии за онези специалности, от които администрацията има нужда, като списъкът ще се определя всяка година от правителството.