Софийски градски съд набира съдебни помощници

Животът

13-02-2016, 12:55

Снимка:

©Уикипедия

Автор:

София Утре

Всичко от Автора

Предишните кандидати показаха много слаби резултати на атестационния тест

От Софийския градски съд обявиха конкурс за съдебни помощници. Причината бе, че предишните показаха много слаби резултати на атестационен тест. Някои от тях напуснаха, а други бяха освободени от длъжност, съобщи "Правен свят". Срокът за подаване на документи е до 11 март. Търсят се 17 съдебни помощници. Конкурсът е обявен със заповед от 8 февруари. Набират 13 помощници за Гражданското и Търговското отделение и 4 в Наказателното отделение.


Кандидатите трябва да са завършили специалност "Право" със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50. От тях се очаква да са придобили юридическа правоспособност, както и да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Желаещите да участват в конкурса за съдебен помощник трябва да притежават необходимите нравствени и професионални качества, да не страдат от психическо заболяване, да познават действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на ВКС. Желателно е да притежават висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип. Самият конкурс ще се проведе на три етапа – подбор по документи, писмен и устен изпит.


През декември 2015 година в Софийския градски съд имаше атестация на съдебните помощници с тест. 14 от 25-те съдебни помощници показаха изключително слаби резултати.