Свободните работни места в областта

От Бюрото по труда в Добрич

Свободните работни места в областта:

 

ДБТ - Добрич       
    Гледач, работен добитък    1
    Организатор дейности    1
    Учител на деца с езиково-говорни нарушения    1
    Главен инспектор    1
    Техник, озеленител    1
    Озеленител    1
    Фелдшер    1
    Лекар, психиатрия    1
    Счетоводител, оперативен    1
    Лекар    10
    Шивач, обувки    1
    Машинен оператор, шиене на облекла    10
    Машинен оператор, шиене на облекла    5
    Работник, овощар    1
    Водач, селскостопански машини    2
    Гладач    1
    Работник, озеленяване    1
    Гробар    1
    Портиер    1
    Конфекционер, обувки (ръчно)    4
    Общ работник    1
    Пазач, невъоръжена охрана    2
    Гладач    2
    Майстор, производство на тестени изделия    1
    Заварчик    2
    Шивач, мъжко/дамско облекло    10
    Шивач    10
    Монтажник    1
    Шивач, обувки    3
    Охранител    1
    Машинен оператор, шиене на облекла    2
    Барман    1
    Чистач/ Хигиенист    1
    Шофьор, товарен автомобил (международни превози)    1
    Работник, паркинг    1
    Продавач-консултант    4
    Чистач/ Хигиенист    1
    Шофьор, лек автомобил до 9 места    1
    Преводач    1
    Електромонтьор    4
    Оценител, облекла    1
    Крояч, текстил    1
    Домакин    1
    Машинен оператор, обувно производство    4
    Електромонтьор    1
    Технолог, облекло    1
    Автомонтьор    2
    Обредник    1
    Шофьор, лек автомобил до 9 места    1
    Огняр    1
    Сервизен техник    1
    Пакетировач    1
    Шивач, обувки    4
    Машинен оператор, шиене на обувки    4
    Шивач    5


Филиал Балчик       
    Психолог    1
    Счетоводител    1
    Монтьор, водопроводни тръби    5
    Бояджия, стоманени конструкции    2
    Монтажник, панели/формовани блокове    17
    Заварчик    13
    Охранител    2
    Камериер/камериерка    2
    Администратор, хотел    1


Филиал Крушари       
    Психолог    1
    Рехабилитатор    1
    Рехабилитатор    1
    Медицинска сестра, домашни грижи    1