382 хил. лева надвнесен данък е възстановила НАП на добруджанци

Парите

17-02-2016, 09:51

Снимка:

©DobrichUtre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Крайният срок за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е 3 май 2016 година

382 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 614 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите на физически лица, през данъчната кампания на 2015 година. И през данъчната кампания на 2016 година физическите лица, които искат да възстановят недължимо платени суми за данък върху доходите през изминалата година, трябва да  подадат годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. Декларацията  се подава в  офиса на НАП Добрич по постоянен адрес. Данък ще бъде възстановен, когато в подадената декларация е посочена сумата на надвнесения данък, името на ТБ, банковия код /ВIC/, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. Към декларацията трябва да са приложени също така и служебни бележки за авансово удържан/внесен данък, актуални за отчетната 2015 година.

Надвнесената сума се възстановява с издаването на акт за прихващане или възстановяване, а когато  лицето няма задължения за прихващане - с протокол, в 30 дневен срок от датата на подаване на декларацията. При констатиране на несъответствия в подадената декларация, служителите от  НАП Добрич изпращат съобщение за тяхното отстраняване, като в 14 дневен срок  физическото лице трябва да подаде нова декларация.

От НАП Добрич напомнят, че крайният срок за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е 3 май 2016 година. 5% отстъпка  от данъка за довнасяне получават онези физически лица, които подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., както и трябва да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

Повече информация за декларирането, плащането и възстановяването на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция. Номерът е 0700 18 700.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"