Стартира кампания за ограничаване на изоставянето на кучета

Тя е насочена и към бъдещите собственици

Българска агенция по безопасност на храните съвместно със Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) стартира кампания за ограничаване на изоставянето на кучета „Be his Hero“. Целта е завишаване на контрола на популацията на бездомните кучета и същевременно овладяването на болестта бяс. OIE с подкрепата на ветеринарномедицинските служби в 11 държави на Балканския полуостров, ще проведе едногодишна кампания, която е насочена както към широката общественост, така и към образователните институции, зоомагазините и частните ветеринарни лекари. Кампанията ще стартира на 30 април едновременно във всички страни на Балканите.

 Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е водещата международна организация с мандат за здравеопазване и хуманно отношение към животните по света. Нейни членове са 180 държави членки.

 Ключовите послания в тази кампания целят намаляването на броя на изоставените кучета чрез насърчаване на отговорно отношение на стопаните, не само в интерес на самото животно, но също така и в интерес на широката общественост.

 Бездомните кучета: един основен проблем на Балканите

Както в няколко други региона по света, изоставените кучета на Балканите представляват истински бич с тежки последици както за самите животни, така и за обществото като цяло. За съжаление тези кучета замърсяват и околната среда и могат да се превърнат в опасност за хората, тъй като са носители на болести, които могат да се предават от животните на човека, като например бяс. Освен това те могат да проявят агресивност, както и да предизвикат пътни инциденти. Трябва да се обърне внимание на този проблем. Това е кауза, възприемана сериозно от експертите на OIE, респективно и от ветеринарномедицинските служби на Балканите.

 Някои данни, които показват сериозността на ситуацията

Скорошно проучване показва, че броят на бездомните кучета се е увеличил със 70 % в страните на Балканския полуостров през последните 5 години. Изчислява се, че броят на скитащите на свобода кучета - с или без собственик - в този регион е над 1 милион. Последиците за здравето на хората от тази ситуация са значителни: има наличие на бяс в 80% от страните на Балканите и са диагностицирани над 1000 случая на хора с това заболяване през 2014 г. Повечето от тези случаи са свързани с ухапване от заразени от бяс кучета. Тъй като са наясно с важността на проблема, 78 % от страните на Балканите участват в програми за контрол на бездомните кучета, а половината от тях осъществяват и контрол на възпроизвеждането. Освен това идентифицирането и регистрирането на кучетата е задължително в повечето страни, участващи в тази кампания. В същото време обаче проблемите, свързани с бездомните кучета, остават ежедневие и е важно мобилизирането на всички заинтересовани страни. Затова информационната кампания, стартирана от OIE и Българската агенция по безопасност на храните се концентрира върху основния източник на бездомните кучета, а именно стопаните на кучетата.

 Внимание!

Бъдете отговорен стопанин, не изоставяйте кучето си на улицата!

Тази кампания е насочена директно или индиректно, към всички участници в този проблем. Не само широката общественост, но също така и ветеринарните лекари и техните съсловни организации, мрежата от зоомагазини, медиите, НПО, регионалните, местните власти и образователните институции, които могат от своя страна да предадат посланието, използвайки своите информационни канали.

 Собствениците на кучета - цел номер едно

Кампанията напомня на собствениците, че да имаш куче е важна отговорност, която включва грижите за здравето и благосъстоянието на домашния любимец. Има седем златни правила:

1. Идентифицирайте и регистрирайте кучето си.

2. Ваксинирайте кучето си.

3. Избягвайте случайното замърсяване на околната среда.

4. Посещавайте редовно Вашия ветеринарен лекар.

5. Грижете се за здравето на кучето си.

6. Потърсете помощ за своя домашен любимец, когато това е необходимо.

7. В случай на проблеми, не изоставяйте кучето на улицата, а се консултирайте с Вашия ветеринарен лекар

 Целта на тези препоръки е да информират собствениците за ветеринарномедицинските грижи, необходими на техния домашен любимец, но също така и да ги насърчат да спазват законовите норми по отношение на бездомните кучета.

 Кампанията е насочена и към бъдещите собственици, като им напомня за задълженията, които има притежателят на кучето.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен