„Музей на открито Малтепе” ще събира туристи в община Марица

Мисия Пловдив

22-03-2016, 16:32

Снимка:

AMG

Автор:

AMG

Всичко от Автора

Още по Темата:

Тракийска могила става музей на открито

Най-голямата надгробна могила на територията на България – могилата „Малтепе” ще събира туристи в община Марица.
Днес 22.03.2016г. се проведе начална пресконференция, във връзка с изпълнението на Проект „Музей на открито Малтепе”. Проектът се финансира, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №24-10М1-45 от 28.08.2015г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.
Кметът на Община Марица, г-н Димитър Иванов, заедно с партньорите на проекта - Регионален археологически музей, в лицето на неговия директор д-р Костадин Кисьов и Областна администрация с административен център гр. Пловдив, в лицето на областния управител Здравко Димитров представиха проекта за “Музей на открито Малтепе”, развитието по дейности, график и срокове за реализация, както и перспективата пред обекта. Проектът е на стойност близо 1,5 милиона лева и е със срок на изпълнение 18 месеца, което означава, че в началото на март 2017 година обектът трябва да отвори врати.
Проектът включва и улесняването на достъпа за хората в неравностойно положение, а реализирането му ще спомогне за повишаване на обществения интерес към село Маноле и намиращите се около него културно-исторически обекти, които също представляват интерес от историческа и културологическа гледна точка.
„Музей на открито „Малтепе” цели предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито, както и опазването на културното наследство на България за бъдещите поколения.
Могилата „Малтепе” в исторически план е изключително важен обект на културната история на България и недвижима културна ценност. Могилата „Малтепе” е разположена на 171 м надморска височина. Това е и най–голямата надгробна могила на територията на България с размери – диаметър 90 м и височина 22 м. Могилата „Малтепе” е и част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода І в. пр. Хр. – ІІІ в. сл. Хр. Върху по-голяма част от могилния насип през 2003 г. са извършени геофизични проучвания от Регионален археологически музей – Пловдив и специалисти на Националния археологически институт при БАН, в резултат на което е установено наличието на различни типове гробни съоръжения. Могилата представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк ІІ, съюзник на римските императори, и членове на неговата фамилия. Създаването на музей на открито е адекватният и оригинален по същността си способ, който ще представи пред българските и чуждестранни туристи една реконструкция на древните религиозни вярвания и погребалните практики на тракийските владетели, управлявали царството на Одрисите и Филипопол в периода І в. пр.Хр. – ІІІ в. сл.Хр.
Превръщането на обекта в туристическа атракция, в резултат от дейностите по проекта, ще способства за повишаване на вниманието към района и съхранение на културното наследство. Ще се реализират нови образователни възможности за студенти, специалисти и хора (непрофесионалисти) с интерес към археологията на територията на „Малтепе”. Проектът е от приоритетно значение за община „Марица” и нейните партньори, не само с цел развитие на региона и опазване на културното наследство, но и за постигане на високи стандарти в реализацията на подобни проекти.