Лекарският съюз обяви протестни действия от понеделник

Общество

26-03-2016, 07:27

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Съсловната организация сне даоверието си от ръководството на министерството и касата

Българският лекарски съюз обяви начало на ефективни протестни действия от понеделник, 28-ми март. В позиция, гласувана вчера от националния съвет на съсловната организация, се посочва, че БЛС се дистанцира и снема доверието си от ръководството на Министерството на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав.
Ето пълния текст на гласуваната позиция на БЛС:
Националният съвет на Българския лекарски съюз за пореден път заявява, че състоянието на здравеопазването е достигнало до критичната точка на хаоса и предлаганите промени не водят до развитие и подобрение на здравната система. Това е така, защото:
Не е вярно, че изкуственото разделение на медицинските дейности в пакети; необходимата, но неудачно направена наредба за удовлетвореността; недомислиците в наредбата за достъп и други нормативни актове, водят след себе си до положителни ефекти.
Не е вярно, че договорното начало бе възстановено ефективно;
Не е вярно, че едностранното въвеждане на „рамков договор” е законно;
Не е вярно, че въведените „критерии за качество и достъпност на медицинската помощ“ са истински критерии и ще доведат до прокламирания ефект;
Не е вярно, че е разширен обемът на гарантираните медицински дейности за профилактика и диспансеризация при социалнозначими заболявания;
Не е вярно, че има изобилие от талони за консултации;
Не е вярно, че бюджетът за извънболнична медицинска помощ нараства съобразно потребностите на населението, Националната здравна стратегия и европейската политика в сектора;
Не е вярно, че въвеждането на пръстовия отпечатък ще подобри качеството, контрола и достъпа до медицинска помощ.
Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, а ние да носим отговорност за изказаните неистини.
Поради това:
Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен. В противен случай, ще потърсим правата си в съда, включително и от отговорните лица.
Декларираме, че при влизането му в сила няма да работим съгласно предвиденото в него и заявяваме, че последствията за пациентите, породени от липсата на адекватна здравна помощ, ще носят отговорните за настоящата политика.
Дистанцираме се и снемаме доверие от ръководството на Министерство на здравеопазването и Надзорния съвет на НЗОК в този му състав;
От 28.03.2016 г. Българският лекарски съюз обявява стартирането на поетапни ефективни протестни действия и призовава всички свои членове да се включат в тях.
Апелираме за върховенство на закона и стриктно спазване на договорното начало.