В сряда – без джипита и в Добрич

За неотложна помощ ще дежурят по един кабинет в двете ДКЦ-та

Личните лекари и в Добричка област излизат на протест, утре 30 март пред ДКЦ - 1. Медиците няма да бъдат в кабинетите си през целия ден,  съобщи на пресконференция днес председателят на РК на БЛС д-р Галя Василева. В следващите дни се очаква да бъдат обявени почасови протестни действия. Вече 15 години върху нас се упражняват всякакъв вид реформи. Нямаме политически искания, протестът се прави за доброто обслужване на пациентите, заяви още д-р Василева. В областта практикуват 146 джипита.

Медиците от Добричка област подкрепят искането на БЛС да бъде сключен анекс към договора с Националната здравноосигурителна каса за 2015 година, за увеличаване на прегледите и изследванията в детското и майчиното здравеопазване, в профилактиката и диспансеризацията, допълни председателят на Районната колегия.

Предлаганият служебен договор с НЗОК за 2016 година е нонсенс. Трябва да се прекрати намерението за свръхадминистриране и свръхбумащина в работата на личните лекари, коментира председателят на Регионалното сдружение на общопрактикуващите лекари д-р Стелиян Щерев. Той смята, че  монополът на НЗОК трябва да бъде премахнат със създаването и на други осигурителни каси и държавата да не се меси в здравноосигурителните отношения с пациентите.

ИСКАНИЯ

на БЛС

 

  1. Настояваме проектът за Решение на НС на НЗОК незабавно да бъде оттеглен.
  2. В условията на действащ НРД за 2015 да се договори Анекс към същия.
  3. За периода на действие на НРД 2015 и Анекса към него и приемане от Парламента на промяна в чл.45, ал.2 от ЗЗО в съответствие с Решението на Конституциония Съд  на РБългария от 08 март 2016 г., да се прилага пакета от здравни дейности по Наредба № 40 от 2004 година. (Наредбата, която отменя Наредба №40 да влезе в сила от 01.04.2017 година.)
  4. В областта на извънболничната медицинска помощ да се приемат исканията на БЛС за увеличаване на обемите от прегледи и изследвания и корекции в цените на медицинските дейности, свързани със детското, майчино здравеопазване и дейностите свързани с Наредба № 39 за профилактика и диспансеризация, в рамките на гласувания бюджет на НЗОК за 2016 година.
  5. С изпълнителите на медицинска помощ да се сключат допълнителни споразумения в които да намери отражение договореното в анекса към НРД 2015 година.
  6. В областта на болничната медицинска помощ на лечебните заведения:

-         в никакъв случай да не се определят лимити под формата на конкретни обеми по клиники/отделения. (Това се готви чрез приемане на Правила по чл.4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 година.)

-         в Приложение № 2 към индивидуалните договори с ЛЗ за БМП да се определят конкретни стойности, на база реално изпълнени хоспитализации за 2015 година.

-         да се даде възможност на ЛЗ за БМП да осигурят липсващите им структури по изпълнение на изискването за комплексносно обслужване в областта на онкологията чрез договори с други лечебни заведения.

-         да се даде възможност на лекарите специализанти да работят по изпълнение на договорите с НЗОК по КП, АПр и КПр.