Здравко Здравков и Влади Калинов с шанс за главен архитект на София

Мисия София

31-03-2016, 08:36

Снимка:

24chasa.bg

Автор:

Sofiautre

Всичко от Автора

В средата на април ясно кой сяда в стола на Петър Диков

Влади Калинов и Здравко Здравков са с най-големи шансове за нов главен архитект на София. Те са отличниците сред кандидатите според комисията по избора както с идеите, които предлагат в концепциите си, така и със защитата на визията им за устройственото развитие на София и реформа в работата на направление “Архитектура и градоустройство”, съобщава “24 часа”. На конкурса, който Столичната община обяви след напускането на Петър Диков, се явиха 15 кандидати.

Двама отпаднаха още в началото, тъй като не отговарят по документи на условията. След това 13-членна комисия оцени концепциите на останалите 13 кандидати. От тях за защита на концепциите бяха поканени четирима архитекти - Влади Калинов - шеф на дирекцията по общински строителен контрол, Здравко Здравков - бивш главен архитект на Червен бряг и управител на две архитектурни бюра - “Квадра 04” и “Инфраконсултгруп”, Иван Шишков - главен архитект на район “Триадица”, и Иван Моев - управител на архитектурно бюро “ТОП арх”. В понеделник комисията препита четиримата.

Очаква се тези от тях, които получат най-високи оценки, да бъдат извикани на интервю в началото на април.

Според неофициална информация има няколко варианта за конкурса. Възможно било комисията

да не избере нито един кандидат, да класира повече от един на поста и последното решение наследникът на Петър Диков да бъде посочен от кмета Йорданка Фандъкова и, разбира се, да излезе с едно предложение.

Най-висока оценка на концепция получи Влади Калинов. Според запознати, въпреки че изостана с няколко стотни и зае второто място, Здравков бил с по-големи шансове да бъде избран за нов главен архитект на София.

Калинов: Градът да е на хората, не на колите

София - град на хората, а не на автомобилите. Това е основното мото в концепцията на арх. Влади Калинов, която получи най-висока оценка от журито.

Той предлага сивите сгради да се превърнат в зелени, в града да се оформят зелени оазиси и покриви, линейни паркове, нови пешеходни пространства, подземни контейнери за смет, стимули за ползване на електромобили, развитие на метрото към североизточните райони, изграждане на временни задържащи резервоари, които пазят от наводнение и се превръщат във временни езера, които се оттичат по естествен път, подмяна на настилките на кварталните улици и др.

Калинов отделя внимание на сградите - паметници на културата, ползване на ресурса на минералните извори за отопление и СПА туризъм, градско земеделие и оформяне на силуетите на сградите по основните пътни артерии чрез цветови решения.

Той предлага изработване на правила за участие на гражданите в работата на НАГ, пълна цифровизация на архива, въвеждане на санкции при забавяне на подготовката на устройствени планове, въвеждане на минимални критерии при обявяването на обществени поръчки за изработката им. Калинов предлага създаване на институт за устойчиво развитие, който да се занимава със стратегии и генериране на идеи. Гражданите ще участват в работата на НАГ чрез консултативен съвет към главния архитект.

Единна система на всички образци, заявления и декларации във всички 24 района, редовни срещи с районните архитекти и регулярни тестове, през които те да минават, предлага още Калинов. Електронна картотека на всеки адрес с информация за всяка сграда и бъдещи намерения, която да е достъпна за гражданите през интернет, и въвеждането на електронен фронт офис, който да предоставя всички услуги онлайн, са част от идеите му за подобряване на работата на НАГ. 

Здравков предлага еднакви правила за 24-те района

София - зелен, интелигентен и съзидателен град. Град на хората и за хората с удобен и бърз обществен транспорт, енергийно ефективни сгради и еднакви правила за работа на всички 24 района. Това е част от визията на архитект Здравко Здравков, чиято концепция получи от комисията втората най-висока оценка.

Ако бъде избран за главен архитект на София, Здравков ще работи за по-бързото енергийно обновяване на старите сгради. Той предлага паспортите, конструктивните обследвания и инвестиционните намерения за всеки имот да станат публични и хората да имат достъп до тях през интернет.

Здравков ще създаде ново звено за градско и пространствено планиране, което ще се занимава и с конкурсите за нова визия на различни обекти. Начинът им на организация беше една от основните критики към досегашната работа на главния архитект и НАГ. То ще е на пряко подчинение на главния архитект, а към него ще работи и консултативен съвет от външни експерти и граждани. Той предлага три нови отдела - по жилищни територии, за анализ и развитие на транспорта и за недвижимо културно наследство.

Здравков залага на изцяло нов електронен портал на НАГ и пълно дигитализиране на архива. Масивите на НАГ и районните администрации трябва да се обединят, за да се улесни работата между отделните общински структури и да се ускори. На сайта на НАГ да има дискусионен форум, на който гражданите да дават мнения и препоръки със задължителна обратна връзка на администрацията по всяка тема.

Той настоява за единна длъжностна характеристика на районните архитекти и нова методология за контрол над работата им. Акцент в концепцията му, който трябва да улесни гражданите, са еднакви правила във всички 24 района и унифициране на заявленията и документите.

Според Здравков трябва да се даде предимство на пешеходния и велотранспорта, както и да се увеличи делът на обществения транспорт. Той залага на гъста мрежа от вътрешни открити зелени площи, малки вертикални и хоризонтални градини и стимулиране на частните инвестиции в тях. 

Шишков ще възстановява Банкя като международен СПА курорт

Пилотно зелено строителство с използване на естествени и рециклирани материали предлага в концепцията си архитект Иван Шишков. Според него е нужно да се създаде и специализиран съвет по въпросите на зелената система. Възстановяването на Банкя като международен СПА курорт е друга идея на Шишков.

Той залага на развитие на системата на обществени велосипеди, подобряване на връзките между различните видове градски транспорт, превенция на разпръснатия вид застрояване, акцент върху градското земеделие и други.

Според него експертния съвет по устройство на територията трябва да се произнася максимално бързо, а териториите без планове, заложени в интегрирания план за градско развитие, да са приоритет.

24-те района и НАГ трябва да заработят като общ механизъм и да се уеднаквят всички документи за улесняване на гражданите. Специално звено ще се занимава с анализи, оценки и прогнози за устойчиво развитие. 

Моев свързва с метрото Божурище и Витоша

Първият лъч на метрото да се удължи в две посоки и да стигне в единия си край до Витоша, а в другия - до Божурище. Това е една от идеите на архитект Иван Моев.

Той вижда бъдещото развитие на София в “Кремиковци”, който освен място за нови жилищни сгради имал потенциал и за регионален полифункционален център.

За да се осигури бърза и удобна връзка на софиянци с планината Витоша, той предлага удължаване на лифта “Симеоново” и продължение на първия лъч на метрото, за да се свържат.

Според неговата концепция трябва да се създаде единен експертен съвет, в който да участват зам.-кметовете по транспорт, екология, инвестиции и строителство и главният архитект.

Съветът ще се ръководи от кмета на София и ще се занимава с важните за града проекти. Той ще се отчита пред кмета и СОС за свършеното.

Моев предлага създаване на граждански форум, в който да участват софиянци и представители на неправителствени организации. Нова информационна система на НАГ пък ще дава достъп на гражданите до задания, проекти и документи.