БАБХ бракува 730 килограма негодни за консумация храни за седмица

В Благоевград са бракувани 320 кг храни от животински произход

През изминалата седмица Българска агенция по безопасност на храните бракува 730 килограма негодни за консумация храни. Нередностите са констатирани по време на плановите проверки по официален контрол. Инспекторите от Областна дирекция по безопасност на храните в Благоевград са бракували 320 килограма храни от животински произход, които са били без здравна и идентификационна маркировка. ОДБХ в Сливен конфискува 220 килограма говеждо месо от нерегламентирано заклани животни в село Скобелево. Служителите на ОДБХ, София област, са установили 122 килограма храни от животински произход с изтекъл срок на годност, липса на етикети и нарушена цялост.

Инспектирани са общо 2181 обекта от търговска мрежа и обществено хранене на територията на цялата страна. Нарушения, които инспекторите констатиратq са предлагане на храни с изтекъл срок на годност, предлагане на храни без етикети, без здравна и идентификационна маркировка, както и несъответствия по сградов фонд и технологично оборудване и осъществяване на нерегламентирана дейност. В резултат на установените несъответствия са съставени 45 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 191 предписания за отстраняване на несъответствия.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен