БНБ започна стрес тестовете на банките у нас

Портфейл

29-04-2016, 09:12

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Централната банка внася в държавната хазна за 2015 г., 19,64 млн. лв., пише в отчета, внесен вчера в НС от управителя Димитър Радев

Българската народна банка вчера започна стрес тестовете на банките в страната. ".Централната банка изпрати на българските кредитни институции подготвените от нея Указания за провеждане на стрес тест на банките - 2016 г., съобщиха от БНБ.
"Това е процес на аналитична надзорна оценка, която цели да установи способността на банките да поемат неочаквани загуби за капитала, произтичащи от продължителни негативни шокове", обясняват от банката.
Проверките ще вървят по два сценария - базисен и утежнен. Проверката по стрес теста ще протече на два етапа. Банките са длъжни да изпратят резултатите от симулацията както следва: до 31 май 2016 г. за първия етап от стрес теста; до 29 юли 2016 г. за втория етап (отчитащ резултатите от прегледа за качеството на активите). Резултати няма да бъдат съобщавани.
Печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2016 г. е 305 млн. лв., което е с 20 млн. лв. повече от същия период на 2015 г. Необслужваните кредити са намалели с 291 млн. лв. в сравнение с 31 декември 2015 г. Управителят на БНБ Димитър Радев вчера внесе в Народното събрание отчета на централната банка за 2015 г. От него става ясно, че сумата, която БНБ внася в държавната хазна за 2015 г., е 19,64 млн. лв.
През последните три години отчисленията за бюджета значително намаляват - от 63,2 млн. лв. за 2013 г., на 48,6 млн. лв. за миналата година. Намалението е обусловено от срива на лихвите не само у нас, а най-вече в еврозоната, тъй като по закон БНБ е задължена да инвестира в инструменти, деноминирани в евро. Печалбата на централната банка също върви надолу, като за 2015 г. тя отчита загуба в размер на 82 682 000 лв. Причината за това е преоценка на златните запаси на БНБ.