Екоминистерството пуска национална информационна система за отпадъците

Общество

22-05-2016, 07:36

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Засега има свободен достъп само до електронните регистри по Закона за управление на отпадъците

Министерството на околната среда и водите започва поетапното въвеждане в експлоатация на националната информационна система за отпадъци, съобщават от ведомството. В момента системата осигурява свободен достъп до електронните регистри по Закона за управление на отпадъците. До края на тази година ще бъде въведена в експлоатация цялата система, което ще позволи подаването по електронен път на заявления за административни услуги, предлагани от ведомството.
С активирането на пълната функционалност на електронната система ще бъдат автоматизирани процесите по водене на отчетност от страна на фирмите, извършващи дейности с отпадъци, като ще отпадне необходимостта от водене и подаване на отчетност на хартия, обясняват от министерството.
Информационната система ще включва и информационна система по Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства, която обхваща регистър на издадените удостоверения за платена продуктова такса за моторни превозни средства, регистър на издадените удостоверения за разкомплектоване на излезли от употреба коли.
Системата ще осигури и възможност за връзка и обмен на информация между регистри, които се поддържат от Изпълнителната агенция "Околна среда" и регистрите на МВР. Това ще позволи засилването на контрола и предотвратяването на незаконни дейности в сферата на излезлите от употреба коли.
Задължителното ползване на националната система се предвижда да бъде отложено от 1 януари 2018 г. Няма да има такси за ползване на системата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен