Въвеждат се нови правила при офертите за обществени поръчки

Портфейл

23-05-2016, 06:33

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Проектът на постановление, което ще приеме за целта кабинетът, е публикуван за обществено обсъждане

До две седмици правителството ще приеме постановление, с което ще въведе промени при разглеждането и оценяването на оферти, сключването на договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител, с публична покана по проекти, които са финансирани от европейските фондове. Проектът на постановление е публикуван за обществено обсъждане, съобщи БГНЕС.
Министерски съвет ще приеме и наредба, която урежда администрирането на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Приемането на новите нормативни актове се налага заради приетия нов Закон за европейските фондове. Според вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев новата нормативна уредба за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите, чрез ИСУН, ще бъде постигнато и значително намаляване на административната тежест на всички нива в системата.
“В тази връзка считам, че проектът на акт ще доведе до подобряване на ефективността на процеса на изпълнение на проектите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”, пише Дончев. Наредбата за администриране на нередностите по европейските фондове, вносител на която е вицепремиерът Румяна Бъчварова, предвижда администрацията да отговоря на подаден сигнал до три месеца. Сигнали за нередности по еврофондовете ще могат да се подават и анонимно, става ясно още от проекта. А сигналите за нередности на стойност над 10 000 евро ще се предават и на европейската служба за борба с измамите с фондове ОЛАФ.