Всеки пети студент отпада от университета

През учебната 2015/2016 г. броят им е 11 хил. души

Всеки пети студент отпада от университет. Най-много напуснали има в направленията икономика и администрация и управление, а най-малко - в сферата на изкуствата, пише "Сега", позовавайки се на данни от Министерството на образованието и науката.

Последните десетина години достъпът до висше образование става все по-лесен. Почти 80% от кандидатите влизат в университет, но не всички от тях успяват да завършат следването си.

Приблизително всеки пети студент напуска висшето училище, преди да се дипломира. Най-много прекъснали младежи има в направленията икономика, администрация и управление и филология, а най-малко - в изкуствата, спорта и военното дело.

Използван е и регистърът на действащите и прекъснали студенти на МОН, данните в който се актуализират на определени периоди. Справката обхваща три категории студенти - напуснали по собствено желание, отстранени за определен срок и отстранени завинаги и непосещаващи (но не и прекъснали по семейни причини или поради болест).

От данните става ясно, че броят на отпадналите от университет младежи през учебната 2015/2016 г. е 11 хил. души, което спрямо всички приети през миналата година младежи (58 868 души) прави 19% напуснали преждевременно системата на висшето образование.

Процентът е най-високият от последните четири години, въпреки че като брой отпадналите студенти намаляват от 12 641 през 2012 г. до 11 004 през 2015 г. Причината е в демографската картина, показваща драстичен спад в общия брой на записаните в университет студенти - от 78 хил. преди 4 години на 58 хил. души през 2015 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен