С велосипед или с кон от язовир Белмекен до Семково

НП "Рила" изгради маршрута по проект

В Национален парк "Рила" са изградени нови маршрути за посетители. Финансирането им е по проект за устойчиво управление на парка по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". С велосипеди и коне може да се движат туристите от язовир Белмекен през хижа "Македония" и летовище "Бодрост"" до курорта Семково. Специализираният маршрут е с обща дължина 25 км. В началото и в края му е изградена паркова архитектурна мебел. Обособени са места за отдих - маси, пейки и дървен навес за 20 човека, има указател за информационни табели за връзка със съседни туристически обекти, дървен навес за почивка на коне, дървен навес за стоянка на велосипедите, санитарен възел с пречиствателно съоръжение.

Създаден е и специализиран маршрут "Двете ели", който е с поставени информационни табели с времетраене в часове и километри. В местността Двете ели са поставени пейки за 20 човека за уроци на открито. Пътеката е максимално удобна, широка и без препятствия по пътя. По цялото протежение има достатъчно маркировка, пояснителни и указателни табели. Екопътека „Запазена Парангалица" в местността Карталска поляна следва естествената форма на терена. Там е изградено зелено жилище за деца, което включва пейки, маси и навес.

Изградени са и Погледно място при Джендем дере с име "Цветовете на Ириса" и Погледно място "Пътят на орела". Поставени са информационни табла и беседки с пейка за наблюдение.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен