Определят еднократната помощ за първолаците

Снимка:

youtube.com

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Планирано е тя да бъде 250 лева

Очаква се Министерския съвет да гласува еднократната помощ за първокласниците за следващата учебна година. Планирано е тя да бъде 250 лева.

Средствата ще бъдат отпускани на семейства, които са записали децата си в първи клас в държавно или общинско училище. Правилото е доходът им за последната една година да е по-нисък или равен на 350 лева. А от първи юли тази година да не е по-голям от 400 лева.

Помощта се отпуска без тест на доходоите на семействата с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки или приемни семейства.