Посетителите в музеите намаляват

Мисия Добрич

09-06-2016, 11:36

Снимка:

dobrichutre.bg

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Персоналът се увеличава

Към 31 декември 2015 г. в страната действат 201 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, в област Добрич те са 7, съобщават от ТСБ Североизток, ондел СИ Добрич.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите от област Добрич са част от националното ни  богатство и формират музеен фонд, който се състои от 240 хил. фондови единици. През 2015 г. броят на културните ценности се увеличават с 0.04% в сравнение с 2014 година. С цел улесняване на комуникацията с публиката фондовите единици се цифровизират, като през 2015 г. техният брой е 7 027. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите от област Добрич е 15 027 квадратни метра.

Посещенията в музеите през 2015 г. са 136 хил. и в сравнение с 2014 г. намаляват със 31.1%. Приблизително една четвърт от тях (36 хил.) са осъществени в дните със свободен вход Отчетено е и намаление на посещенията на чужденци в музеите – те са три пъти по-малко в сравнение с предходната година.

Общият персонал на музеите през 2015 г. е 84, като се увеличава с 13.5% в сравнение с 2014 година.