Владимир Уручев: Общ закон срещу лоши търговски практики

Общество

09-06-2016, 13:21

Снимка:

Пресцентър ГЕРБ

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Европейският парламент прие общ закон и защити фермерите

Европейският парламент прие с голямо мнозинство Резолюция относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни. Резолюцията предвижда редица мерки за преодоляване на съществуващите дисбаланси в отношенията производител-доставчик-големи търговски вериги. 

Евродепутатът Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) подкрепи Резолюцията, подчертавайки, че целта на тези мерки е да се гарантират справедливи доходи за земеделските производители, както и по-голям избор за потребителите. Той допълни, че предложенията, залегнали в окончателния текст на резолюцията, са в унисон с усилията на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (АГРИ) да защити позицията на селскостопанските производители. „Фермерите са в основата наверигата за доставки на храни и са най-уязвими при договаряне на условия за покупка и продажба с останалите участници внея“, отбеляза Уручев. В тази връзка той изрази удовлетворение от предложението за създаване на рамково законодателство на ниво ЕС за справяне с нелоялните търговски практики.„Такова законодателство става все по-необходимо на фона на задълбочаващата се криза в различни сектори на селското стопанство - мляко и млечни продукти, свинско месо, плодове и зеленчуци“, допълни евродепутатът.

Уручев припомни, че Общата селскостопанска политика (ОСП) подкрепя създаването на организации на производителите, а те от своя страна могат да допринесат за укрепване позициите на земеделските производители при договаряне с останалите участници в хранителната верига, вкл. чрез възможността за колективно договаряне и договори за доставка. По този начин, според Уручев, ще се намали опасността от ценови дъмпинг за продуктите на земеделските производители.