Съдия Екатерина Роглекова встъпи в длъжност

Крими

13-06-2016, 17:00

Снимка:

Пресцентър

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

На 13.06.2016 г. на Общо събрание на съдиите, съдия Екатерина Роглекова тържествено встъпи в длъжност „съдия” в Окръжен съд Пловдив.
Гости на събранието бяха госпожа Галя Георгиева, член на ВСС и госпожа Магдалина Иванова, Председател на Апелативен съд Пловдив.
 Поздравителен адрес от представляващия ВСС беше връчен от  госпожа Галя Георгиева.
След успешно издържан конкурс съдия Роглекова е повишена в длъжност „съдия” в Окръжен съд Пловдив с Решение на ВСС по Протокол № 3 от 21.01.2016 г. в т. 46.1.9.
Тя започва кариерното си развитие през 1998 г. като помощник-следовател в Окръжна следствена служба Пловдив, а от 2002 г. до 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура Пловдив. На 01.02.2006 г. встъпва в длъжност „съдия” в  Районен съд Пловдив. От 21.07.2011 г. до 12.02.2015 г. е Заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд Пловдив. От 14.04.2014 г. Екатерина Роглекова е командирована като съдия в Окръжен съд Пловдив.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен