Черно море - много по-чисто от предходни години

Над 90% от крайбрежните ни води са с отлично качество

Съюзът на собствениците - Слънчев бряг изпрати писмо до медиите, с което категорично възразява срещу зачестилите напоследък негативни публикации за състоянието и чистотата на плажовете по Българското Черноморие. „Считаме, че тенденциозно и злонамерено се афишира в публичното пространство, че плажовете ни са замърсени и не отговарят на световните стандарти за чистота и качество на плажните услуги.  Недопустимо е да се правят изводи и подобни заключения за цялата плажна ивица на базата на единични случаи.“,  казва Елена Иванова - председател на Съюза на собствениците. Тя припомня, че Слънчев бряг е носител на Син флаг, който е гаранция за чистотата на ивицата и за качеството на услугите. 
От общо класифицираните 91 броя крайбрежни води за къпане, 83 бр. от тях или  91,2% са с отлично качество, 7 броя - с добро и само една - с лош резултат . За сравнение през 2015 г. резултатите са както следва: 71,3% - с отлично качество; 20,2% - с добро; 5,3% - задоволително и 3,2% - лошо. По цялото българско Черноморие непрекъснато се правят изследвания в зоните за къпане за чистотата на водите. Това показва справка на Националната асоциация „Българско Черноморие“.  
По южното Черноморие са регистрирани общо 47 броя крайбрежни води, които граничат с всички посещаеми плажове. По данни от изследванията на РЗИ Бургас и по класификацията на ДИРЕКТИВА 2006/7/EО за управление качеството на водите за къпане, качеството на всички крайбрежни води е отлично, с изключени на един, където качеството е добро. Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"