Засилени проверки на строителните обекти в София от ГИТ

Общество

17-06-2016, 15:41

Снимка:

cross.bg

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Взривеният цех е бил проверяван преди месец от Главна инспекция по труда

Главна инспекция по труда започва масови проверки на строителните обекти на територията на София, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Създадена е организация за контрол както в извънработно време, така и в събота и неделя. С цел обхващане на повече обекти в проверките са включени екипи от три дирекции - Главна дирекция "Инспектиране на труда" и дирекциите "Инспекция по труда" София и София-област.

Новата организация с повече проверяващи екипи в София е създадена, тъй като според постъпилите в ИА ГИТ данни от информационни табели в столицата има сериозно раздвижване при строителството на сгради.

При проверките ще се следи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за работа без трудов договор и за нарушения, свързани с работното време, посочват от ГИТ.

Според резултатите от досегашната контролна дейност на ГИТ в строителството най-често се констатира неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети.

Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което е предпоставка за спъване, подхлъзване и падане. Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което създава риск от свличане на земни маси. Не се обезопасяват кабелите за захранване на временните ел. уредби, което може да доведе до нарушаване на изолацията им или до спъване и падане, посочват от ГИТ.

Според ГИТ сред нарушенията е и липсата на писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприемане на съвместни мероприятия между предприятия, работещи едновременно на една и съща площадкаСнимка на Деня

Щрихи от Плевен