Обсъдиха готовността на институциите при инциденти с пострадали

Новините

17-06-2016, 19:50

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Панов обсъди важността на „Хемус” и пътя Русе – Велико Търново с делегация от Световна банка

Представиха румънски опит за опазване на реда и сигурността

Днес се проведе първото заседание на Областната комисия за обществен ред и сигурност (ОКОРС). То беше председателствано от зам.- областният управител  Валентин Колев. В началото на срещата секретаря на комисията представи основни акценти от Индикативната годишна работна програма за дейността на ОКОРС. Съгласно графика за работата ѝ, второто заседание се предвижда да се проведе през месец декември. Д-р Руденко Йорданов, директор на Секретариата на Областния съвет на Българския червен кръст – Русе представи анализ на готовността и практическите възможности на институциите, службите и неправителствения сектор на територията на Русенска област за своевременна и адекватна реакция при инцидент с множество пострадали. В тази връзка беше прието решение да се сформира работна група с представители на Областна администрация – Русе, ОД на МВР – Русе, Териториална дирекция на Гранична полиция Русе, Териториална дирекция на ДАНС Русе, РД ПБЗН – Русе, РЗИ Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ОС на БЧК Русе, която да извърши преглед на проекта на Закон за противодействие на тероризма и да направи предложения за усъвършенстване на разписаните процедури и функции в нормативния акт и синхронизирането му със законодателството. По предложение на д-р Руденко Йорданов в периода септември – октомври 2016 г. ще се проведе публична лекция с медицинска насоченост за действие при инцидент с множество пострадали с лектор доцент Александър Парашкевов от Военномедицинска Академия – София. В рамките на заседанието беше представен Териториалния орган за обществен ред и сигурност към Окръжен съвет Гюргево, неговата структура и задължения. Една от основните дейности, които осъществява е да представлява и насърчава интересите на общността с цел осигуряване на климат на обществена сигурност и безопасност. В заключение заместник областния управител Валентин Колев акцентира върху това, че въпреки различията в дейността и правомощията на двете структури от българска и румънска страна е добре да се проведе съвместно заседание, на което да бъдат обменени добри практики.