Община Пловдив изпълнява проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център в Пловдив“

Новините

20-06-2016, 18:36

Снимка:

Община Пловдив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Община Пловдив изпълнява проект „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“. Това съобщи на пресконференция днес кметът – инж. Иван Тотев.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос №4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ“ и процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове”, разясни Мария Вълканова, управител на ОИЦ – Пловдив. Тя посочи, че основните цели на проекта са повишаване информираността на гражданите относно възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове, популяризиране ролята на ЕС, осигуряване на прозрачност в процеса на изпълнение и управление на проекти и програмите и поддържане на вече изграденото обществено доверие на ОИЦ – Пловдив като надежден източник на информация.

Екипът на ОИЦ – Пловдив се състои от управител и трима експерти.  Срокът на изпълнение на проекта е от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 год. Общата му стойност е 499 731,00 лв.

Подробна информация за възможностите за кандидатстване с проекти по програмите, съфинансирани от ЕСИФ и Кохезионната политика на ЕС, може да бъде получена на място в офиса на ОИЦ – Пловдив на пл. ”Централен” №1, в гр. Пловдив, чрез запитване на телефон 032/ 656-407 или 032/ 262 000 и по електронна поща: oic.plovdiv@gmail.com

На място в офиса посетителите могат да получат безплатен достъп до интернет, специализирана литература и полезни информационни материали.

Областен информационен център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.