Край на таксите и нервите за вадене на скица

Региони

23-06-2016, 18:12

Снимка:

Пресцентър ГЕРБ

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Единен дигитален кадастър ще заработи до 2 години

 
Институциите вече няма да имат право да искат от гражданите скица на имотите им при издаването на каквито и да е документи. Това ще стане с въвеждането на единен дигитален регистър, над който работят Министерствата на регионалното развитие и земеделието и храните.
 
Единният регистър ще обедини сега съществуващите кадастрални карти, които включват урбанизираните територии на страната и 18% от земеделските площи, други 80% от имотите са в картите на възстановените земеделски площи. Така новият единен кадастър ще включва 90% от територията на България. 
 
"След сериозни усилия на екипите на двете министерства, на Агенцията по кадастъра и всички работещи в тази сфера успяхме да постигнем за изминалата година и съответно бяха приети на Министерски съвет, вече са и в парламента, предстои окончателното им приемане, промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с който България най-накрая ще предприеме дългоотлаганата реформа - да има своя единен дигитален многопластов кадастър", каза министър Павлова.
 
В многопластовия кадастър ще бъде включена както надземната, така и подземната инфраструктура. Засега той ще е 2D, като се подготвят и неговите 3D (с пространствени данни) и 4D (с промените, свързани с имота във времето - собственици, утежнения) варианти.
 
За да бъдат заснети оставащите 10% и за да се отстранят многобройните грешки в досега действащите карти двете министерства за защитили проект Оперативна програма "Добро управление" в размер на 12 млн. лева. Срокът по проекта е до 2 г., а по него ще работят над 650 души - слъжителите на общинските служби по земеделие и  Агенцията по кадастъра. 
 
С промените в закона за кадастъра се въвежда и така нареченото имотно ЕГН. Всеки имот вече ще има собствен индивидуален номер и достъпът до информацията за него ще е свободен.
 
С въвеждането на единния дигитален кадастър гражданите ще бъдат обслужвани на едно гише: било то в общинската служба земеделие или в Агенцията по кадастър. Отпада и необходимостта справки да се правят в общината, в която се намира имотът - това вече ще може да стане он лайн или в съответната служба по местоживеене на собственика.  
 
"Ще има онлайн достъп и електронен обмен на данни. Това е важна част от стратегията за електронно управление на страната", поясни министър Лиляна Павлова. Тя призна, че новият кадастър има среща сериозна съпротива от страна на фирмите, занимаващи се със замервания и вадене на скици в момента. В бъдеще техните услуги няма да са необходими. 


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен