Приемат молби за помощи за отопление в Пиринско

Крайният срок е 31-ви октомври.

Започна приемът на молби за отпускане на помощи за отопление в Благоевградска област, съобщи БНТ. Документи се подават в дирекция "Социално подпомагане", като в молбата задължително се посочва вида отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

Помощта се отпуска за период от пет месеца – от началото на ноември до края на март. Средствата за помощи през предстоящия отоплителен сезон ще се получават на два пъти, като размерът ще зависи от цените на електроенергията за битовите потребители.

Над 230 хиляди семейства са подпомогнати миналата зима. 360 лева беше помощта за целия отоплителен сезон.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен