Конкретни отговорности беше основната тема на проведената кръгла маса за интегрирания жп транспорт

Новините

05-07-2016, 16:06

Снимка:

Пресцентър

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Днес (5-и юли) на проведената кръгла маса на тема „Адекватно интегриране на железопътния транспорт в областните и градски транспортни схеми” бяха дискутирани конкретните отговорности между страните - местни власти и национален превозвач, целящи успешното интегриране на железопътния транспорт на регионално и градско ниво. Събитието беше организирано от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, под егидата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

На проведената среща взеха участие областни управители, кметове и представители на Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), експерти от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Управителят на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, Димитър Костадинов, се обърна към участниците в дискусията с израз на увереност, че проведената кръгла маса ще създаде възможност за конструктивен диалог от интерес за всички страни. Сред темите на срещата бяха подготовката на Годишния график за движение на влаковете, планирането на интегрирани транспортни схеми и превозни документи, новите идеи на железопътния превозвач по отношение на тактови графици по определени направления и др. Важни проекти, които бяха набелязани по време на срещата са интеграцията в разписания и тарифите между железопътния превозвач и другите участници, обслужващи областните и градски транспортни схеми, организацията на довеждащ транспорт от отдалечените населени места до спирки и гари, разработването и внедряването на иновативни технологии, които да способстват за въвеждане на обща тарифна политика в отделни участъци. Водещо е разбирането, че потребителите трябва да бъдат във фокуса на транспортната политика, допълни в заключение Костадинов.

Според мениджмънта на „БДЖ – Пътнически превози” по-добрата интеграция на отделните видове транспорт е средство за подобряване на общата ефективност на системата и по-добро разходване на обществения ресурс.

Участниците в кръглата маса изразиха готовност работните срещи да станат редовни, за да доведат до успешното съвместно реализиране на набелязаните цели.