В Банско ще обсъждат да вземат ли заем

С дълга ще финансират общинската ВиК мрежа

Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг ще се проведе днес в заседателната зала на Община Банско, съобщава Дарик. Средствата са необходими за осигуряване на финансирането на разходите по инвестиционен проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ", като за него общината ще кандидатства пред „Фонд за органите на местното самоуправление- ФЛАГ ЕАД".

Размерът на кредита е до 5 000 000 лева за мостово финансиране на втора фаза на проекта, до 3 200 000 лева - съфинансиране за първа фаза и до 1 500 000 лева за втора фаза.

Мостовото финансиране ще осигури възможност Община Банско да извърши безпроблемно и регулярно междинни плащания с изпълнителите по проекта, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта.

Въпросният инвестиционен проект е мащабен, а целта му е постигане на изискванията на директивата на Европейската комисия за пречистването на градските отпадни води.

Стойността на двете фази на проекта е 82 286 255 лева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен