Горските стражари със 100 нови пръскачки за гасене на пожари

Мисия Добрич

17-07-2016, 13:10

Снимка:

СИДП

Автор:

DobrichUtre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Изграждат 9 кули за ранно откриване на горски пожари

Над 97 % от възникналите пожари са предизвикани от човешки действия

Със 100 нови пръскачки за гасене на пожари разполагат горските стражари от Североизточно държавно предприятие, стопанисващо държавните гори на територията на четири области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен. Закупеното оборудване вече е раздадено на специализираните групи към всички 13 горски и 5 ловни стопанства в обхвата на СИДП.

25-литровите гръбни пръскачки допълват техническата обезпеченост на предприятието за първоначална атака на горските пожари. Всяко от горските стопанства е снабдено с по пет от новите пръскачки, а за ловните са предвидени – по шест. Толкова са осигурени и за Централното управление.

Пет са специализираните високопроходими автомобили за патрулиране и гасене на горски пожари, с които разполага СИДП. При необходимост в борбата с огъня могат да бъдат включени и допълнителни превозни средства, които също са оборудвани.  Противопожарните депа на горските са в пълно съответствие с нормативните правила. Съставени са графици за дежурства на служителите в териториалните поделения, включително и през почивните и празничните дни. Предприятието е в готовност да реагира бързо и адекватно при възникване на пожари в горски територии.

Статистиката показва, че над 97 % от възникналите пожари са предизвикани от човешки действия. В обхвата на Североизточно държавно предприятие през миналата година са станали 26 горски пожара, 16 от които са причинени от човешка небрежност.

От предприятието напомнят, че паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии е забранено, а нарушенията се наказват с глоба до 500 лв. Същата санкция се налага и за палене на огън в горски територии извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства. Забранено е и паленето на стърнища от собствениците и ползвателите на земеделски земи. Сериозна предпоставка за възникването на пожари са още изхвърляните отпадъци и особено неизгасените фасове.

От СИДП благодарят на гражданите за подадената информация на телефон 112. Тези сигнали дават възможност за своевременна организация и предотвратяване на огнените инциденти.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен