Учениците със слаб успех до 4 клас няма да повтарят, подготвят се през лятото

Учениците от първи до четвърти клас, които имат слаб годишен успех, няма да повтарят годината, но ще трябва задължително да посещават допълнителни часове през лятото, за да могат да наваксат пропуснатия материал. Това предвижда обявеният днес проект на държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците, съобщават от пресотдела на Министерство на образованието и науката.

Изискването децата да не повтарят класа в началния етап е разписано във влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, за да се предотврати ранно отпадане на децата от училище. Освен това учениците, които срещат затруднения, ще могат да посещават допълнителни часове по време на учебната година, предвиждат и други стандарти като този за организацията на дейностите и приобщаващото образование.

 Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов е категоричен, че най-лошата перспектива е децата да не ходят на училище изобщо и затова трябва да се намират различни варианти за тяхното стимулиране. Той също така посочва, че за прилагането на мерките са необходими съвместни усилия и на други институции.

Учениците от пети до дванадесети клас, които имат слаб успех по някой предмет за годината, ще могат да се явяват, както и досега на поправителен изпит. Ще има две сесии – след приключване на учебната година и преди началото на следващата. Ако не успеят да повишат оценката си, тези ученици ще повтарят класа.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия