Галъп: Българите се боят от влошаване на ситуацията в Турция

В седмицата след неуспешния опит за преврат в Турция, българите се боят, че ситуацията в югоизточната ни съседка ще се влошава. Това са хипотези от експресен телефонен сондаж проведен от „Галъп интернешънъл“ между 20-21 юли тази година сред 822 респонденти в цялата страна.

В същото време обаче, те по-скоро не виждат как случващото се в Турция ще се отрази на нашия живот и по-скоро не очакват съществена промяна в българо-турските отношения.

20% очакват, че опасността от нови конфликти в Турция намалява, докато 70% смятат, че опасността от нови конфликти в Турция по-скоро се увеличава. С повече боязън отговарят жените, както и хората с по-високо образование и социален статус.

27% смятат, че ситуацията в Турция, по-скоро би се отразила на техния живот, докато 69% са на обратното мнение.

Най-чувствителен е делът на хората (60%), които не очакват промяна в отношенията между България и Турция. Сред българските турци даже надделява мнението за възможно подобряване  на отношенията между страните.