Манолова обжалва в КС заличаването на негласуващи от избирателните списъци

Омбудсманът Мая Манолова е изпратила днес жалба в Конституционния съд за "въведените рестриктивни санкции" в Изборния кодекс,  отнасящи се до  избиратели, които не са упражнили право на глас на два последователни избора, се разбира от съобщение до медиите от пресотдела на Омбудсмана на РБ.

В чл. 242а от ИК е записано, че гражданите, които не пуснат бюлетина на два последователни вота от един и същ вид без уважителни причини, ще бъдат заличавани от избирателните списъци. Възстановяването на правото им да пуснат бюлетина ще става с изрично писмено искане до общината по постоянен адрес. За да не се стигне до отписването им от списъците, негласувалите граждани ще трябва да доказват „със съответните документи“ някоя от следните „уважителни причини“ - били са извън страната, имат трайни увреждания, нарушено зрение, трудна подвижност или са на повече от 70 години.

„Тази мярка на практика обрича на „гражданска смърт“ избирателите, защото ги лишава от основно право каквото е изборното право“, е заявила Манолова в Смолян, където е провела изнесена приемна.

Според омбудсмана в Конституцията изрично е уредено кои български граждани имат избирателни права и нито Централната избирателна комисия, нито Народното събрание следва да определят условията за упражняване на вот. Те могат да определят единствено как да става това.

„Избирателното право е едно от основните конституционни и граждански права, а един от принципите на Венецианската комисия за добри изборни практики е „всеобщото избирателно право“,  пише в жалбата си Манолова.

Фигурирането в избирателния списък легитимира избирателя като такъв, но правото му на вот не произтича от списъка, а от самата Конституция, смята Мая Манолова. От това следва, че заличаването от списъка на хора с избирателни права според основния закон, по същество представлява „целенасочено действие за ограничаване на избирателното право", заявява още тя.

Втората тема, по която Мая Манолова обмисля да сезира Конституционния съд, са приетите ограничения за гласуване в чужбина, става ясно от съобщението. Според сега действащия Изборен кодекс няма възможност за разкриване на автоматични секции зад граница там, където на предишните избори са гласували 100 души. Освен това депутатите въведоха „таван“ от 35 избирателни секции във всяка чужда държава, без значение колко българи живеят там и колко от тях имат желание да гласуват. Жалбата си до КС, обаче Мая Манолова ще прати след като бъде консултирана с представители на българската диаспора в чужбина, информират от екипа на омбудсмана.