Причините за смъртността на делфините са комплексни

За да се направят сериозни заключения е необходима патологична ветеринарна експертиза на умрелите животни

През последните дни в медийното пространство беше широко дискутирана причината за големия брой умрели китоподобни бозайници от вида муткур (морска свиня - Phocoena phocoenа relicta, застрашен вид от международната Червена книга), изхвърлени по Българското Черноморие. Като основно твърдение беше посочена смъртността в резултат на риболовни дейности.

"Ние заявяваме, че на този етап няма научни доказателства, за да се направи категорично заключение за причините за високата смъртност сред делфините, наблюдавана през последните 2-3 седмици", съобщиха от РИОСВ.

Случващото се е необичайно явление. Над 108 са регистрираните изхвърлени на брега китоподобни бозайници. Не са направени аутопсии на откритите трупове, нито са взети проби за лабораторни изследвания на животните. Единствената налична информация се състои в направени снимки, свалени координати на местата, на които са изхвърлени, и данни за размерите и пола на животните. 
Причините за повишената смъртност могат да бъдат различни и е възможно те да се дължат и на комбинация от няколко фактора – военни учения и използването на военна техника с мощни взривни и звукови вълни, болестотворни организми, които причиняват епидемия, проучвания за добив на нефтени продукти, както и риболовни дейности. 
За да могат да се правят сериозни заключения относно смъртта на делфините е необходима патологична ветеринарна експертиза на умрелите животни, включваща обстойна аутопсия и изследване на тъканни проби от труповете. Докато не се направят задълбочени изследвания, които да докажат или отхвърлят всяка една от хипотезите, то те си остават само предположения и нищо повече.
Извънредно големият брой умрели китоподобни е сигнал, че държавата спешно следва да предприеме мерки, за да установи причините и на основата на събраната информация да се планират мерки за решаване на проблема. Намесата на експерти и поставянето на реална оценка в тази ситуация са наложителни и, ако е необходимо - следва да се привлекат чуждестранни експерти.
"Независимо от причините за смъртността на муткурите, изразяваме категоричната си позиция, че подкрепяме риболова в Черно море като поминък, но сме против всякакви нелегални форми на риболов. Имаме готовност да обсъдим мерки за разумно ползване на рибните ресурси и за намаляване конфликта между хората и китоподобните.
Към този момент отговорните държавни институции не са потърсили официалното ни становище, както и не сме канени да присъстваме на срещи, в които можем да се изкажем. Всякакво позоваване на наши мнения и действия до този момент са неверни. Ние имаме желание да участваме в дискусии по темата с всички заинтересовани страни и да спомогнем за разрешаването на проблема", казаха рибарите от сдружение „Морски сговор” в Ченгене скеле.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен