Проектът на Община Русе за деца в риск приключи с успех

Мисия

29-07-2016, 14:51

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Безработицата в края на юни за община Русе е 3.7 %

Ремонтираха занимални и санитарни помещения за близо 90 000 евро

 

  Днес, в Заседателна зала на Община Русе се състоя пресконференция, по повод финализирането на изпълнението на проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в община Русе“, на стойност 224 780 евро безвъзмездни средства по Компонент 2 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ на Европейското икономическо пространство. На ресконференцията присъстваха ръководителят на проекта и директор на дирекция „Култура и образование“ - Ирена Петрова, екипът за управление на проекта, медиатори, както и директори на детски градини.        Предмет на проекта са 5 детски градини - ЦДГ „Звездица“, ЦДГ „Детелина“, ЦДГ „Ралица“, ЦДГ „Червената шапчица“ и ОДЗ „Снежанка“, в които бяха подобрени условията за обучение и възпитание на децата чрез строително-ремонтни дейности и модерни образователни методи за предучилищна подготовка.  В  резултат на проекта, в три сгради на детските заведения са извършени строително-ремонтни работи за подмяна на дограма, ремонт на покривни конструкции, реновиране на занимални и санитарни помещения за близо 90 000 евро, което представлява 40 % от получените безвъзмездни средства. С 60 на сто от финансовия ресурс на проекта са изпълнени дейности в сферата на образованието, здравословния начин на живот, физическата активност и социалното включване за децата от предучилищните групи на петте детски градини, предмет на проекта, техните родители и учители.  Образователните дейности, предвидени в проекта, включваха модерни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование, специално внимание към децата в неравностойно положение и от различни етноси, активна работа с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система. В резултат на проекта са създадени 5 клуба на родителите, които станаха активни неформални структури към детските заведения и имат съществен принос за трайно сближаване на деца от различни социални групи в мултикултурната среда. В рамките на проекта децата от предучилищните групи на петте детски градини, техните родители и учители участваха в 3 концерта за издигане и популяризиране на мултикултурната среда,  подредиха 3 изложби за представяне на бита и културата на различните етноси, на 2 пленера за малки художници рисуваха български шевици и ромски колорит, събираха, селектираха и представяха образци на ромската култура - приказки, песни, легенди и др. Децата бяха активни в събития със състезателен характер – фестивал на лингвистичния плурализъм „В началото бе словото…“, на който показаха високо ниво на подготовка за първи клас и повишена готовност за училище на децата билингви; спортен празник „На колела“, в който децата се състезаваха с ролери, кънки, тротинетки, велосипеди и велоколички. Незабравими преживавания за децата ще останат посещенията в Регионалния исторически музей, Екомузей с Аквариум, Регионална библиотека „Любен Каравелов“, симфоничните  концерти от програмата MMD Junior за деца на Международен фестивал „Мартенски музикални дни“, както и кинопрожекциите на най-новите анимационни продукции на Уолт Дисни. Нестандартна образователна среда създадоха детската пясъчна работилница „Замъци на приятелството“ и екстравагантните еко-инсталации от отпадъчни материали на бита в екстериора на детските градини. В културно–образователните събития на проекта са обхванати над 500 деца и техните родители.  Дейностите с най-висок коефициент на полезност и одобрение са проведените 6 на брой зелени училища за деца и родители в местност Узана, Стара планина, всяко с продължителност 5 дни в периода 25.03.-25.04.2016г., в които участваха 360 деца и родители, придружени от педагози и образователни експерти, проведените на 14-15.05.2016 г. дни на биоразнообразието в Природен парк „Русенски Лом“ с посещение на пещерата Орлова чука за 150 деца и техните родители, както и работата на логопеди, кинезитерапевт, детски стоматолог и педиатър за подобряване на здравния статус на децата. В рамките на 2 учебни години тези специалисти обхванаха над 350 деца от предучилищните групи, предмет на проекта, в резултат на което отчитаме успешна превенция на гръбначно-костни изкривявания в детската възраст, 25% подобряване на фината моторика и физическия тонус, близо 50% по-добри говорни умения, ръст от над 80% на личната и дентална хигиена и цялостно подобряване на общата здравна устойчивост при децата.

 

       Проектът се осъществи в партньорство с две неправителствени организции от Кралство Норвегия – Сороптимист Клуб от гр. Конгсберг / Kongsberg Soroptimistklub, SI Union, http://kongsberg.soroptimistnorway.no и Peacepainting B.A.R.N. – Barn Av Regnbuen Norge – Terråk, http://www.peacepainting.org, които се включиха в дейностите на образователен обмен с посещение на техни представители в Русе (30.11-5.12.2015г.) и като домакини на работната визита на екипите за управление и изпълнение на проекта в Норвегия (11-14.04.2016г.). Образователният обмен постигна по-високи нива на педагогически компетентности за работа в мултикултурна среда чрез споделените практики между експертите от двете страни.  Предвид достигнатите и надхвърлени нива на индикаторите за успех, проектът на Община Русе BG06-243 отчита постигане на основната и специфичните цели за предоставени равни условия за предучилищна подготовка на децата, с фокус към деца и родители в неравностойно положение, в т.ч. от ромски произход. Проектът обучи в специални умения педагози и директори на детски градини, в резултат на което се създадоха активни взаимоотношения с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, сближаване между семейството и образователната система, основаха се безрезервни отношения на доверие между деца и родители от различни социални групи, въведоха се трайно модерни учебни практики и образование за личностно развитие в детските градиниСнимка на Деня

Щрихи от Плевен