Електронни дневници във всички училища и детски градини

Новините

06-08-2016, 12:44

Снимка:

teacher.bg

Автор:

Екатерина Джутева

Всичко от Автора

Още по Темата:

Три варианта за справяне с образователната реформа в седми клас

За учениците вместо „забележки“ ще има графа „отзиви и информация“

През учебната 2018/2019 година  се очаква училищата и детските градини да работят с електронни дневници. Стандартът още регламентира създаването на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование и в която поетапно ще се интегрират всички сегашни регистри. В духа на Закона за предучилищното и училищното образование и с акцент на позитивната дисциплина се цели да преобладават похвалите и стимулите. За ученика вместо „забележки“ има графа „отзиви и информация“, които да го мотивират.
Стандартът  за усвояване на българския книжовен език, наред с изискванията за усвояване и прилагане на книжовния език от всички участници и във всички институции в системата на предучилищното и училищното образование, урежда и условия за усвояването на езика от децата и учениците, за които българският не е майчин – от етническите малцинствени групи, деца на чужди граждани, които работят у нас, или на бежанци. 

Стандартът регламентира и усвояването на езика от децата на българите в чужбина. За децата и учениците, чийто майчин език не е българският, се създават и допълнителни условия, извън обучението по учебен план. Предвижда се безплатно допълнително обучение – допълнителни модули в детската градина, допълнителни учебни часове в училище или през лятната ваканция. Подкрепата включва според потребностите на всяко дете и консултации, занимания по интереси, библиотечно-информационно обслужване и логопедична работа.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"