Удължава се срокът за конкурса за лого на Младежкия център

До края на месец септември

До началото на месец октомври се удължава срокът за участие с предложения за лого на Международния младежки център в Стара Загора. До момента са постъпили няколко, но все още се очаква оригинален и въздействащ знак на организацията, съобщават от центъра.

Идеята е да се създаде уникално и разпознаваемо лого на Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск. Участниците трябва да представят проект на графичен знак, който да изразява същността и целите на организацията. Брандирането, изборът на лого, разширяват възможностите за комуникиране в общественото пространство, очертават запазената марка и идентичността на центъра.

Участие в конкурса може да вземе всеки, който изпрати идейна разработка до края на м. септември на e-mail: mmcrdmr@abv.bg.

Наградата за най-добро авторско предложение ще бъде таблет. За допълнителна информация - тел: 0884 686023 и 0884411348, или на http://www.helpyouth- starazagora.com/.

Екипът на Международния младежки център в Стара Загора очаква вашите уникални, удивителни и страхотни предложения!