Регионалното министерство пуска за обществено обсъждане проекта за електронен кадастър

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проекта за електронен кадастър, съобщават от пресцентъра на регионалното ведомство. Нормативният документ е достъпен на интернет страницата на МРРБ, както и на Портала за обществени обсъждания.

Основната промяна в новия проект е, че официалните документи като скици, удостоверения, извлечения, могат да се заявяват и да се получават по електронен път, вместо на гише в службите по геодезия, картография и кадастър, което ще намали разходите, както на агенцията, така и на потребителите.

Наредбата дефинира типовете услуги, съобразно функционалните им характеристики, и разяснява процеса и фόрмата на заявяването им, съдържанието на заявлението и необходимите придружаващи документи.

В проекта за електронен кадастър също така е регламентиран редът за определяне и оправомощаване на лицата от общинските служби по земеделие, съответно от общинските администрации, които ще подпомагат дейността на АГКК по предоставяне на услуги с кадастрална информация, поясняват още от регионалното министерство.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"