Издадоха 160 разрешителни за строеж на жилищни сгради в Пловдивско

Мисия Пловдив

21-08-2016, 10:24

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

През второто тримесечие на 2016 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 160 жилищни сгради с 854 жилища в тях и с 99 616 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 6 административни сгради с 3 880 кв. м
РЗП и на 157 други сгради с 99 165 кв. м РЗП. За това информираха от Териториалното статистическо бюра. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 11.9%, жилищата в тях - със 135.6% и общата им застроена площ - с 92.3%. При административните сгради броят на издадените разрешителни за строеж нараства със 100.0%, а общата им застроена площ - с над 12 пъти.
Броят на разрешителните за строеж на други сгради бележи увеличение с 60.2%, а тяхната РЗП
е повече с 32.5%.
В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.8%, жилищата в тях - със 178.2%, а разгънатата им застроена площ - със 107.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради намалява с 50.0%, докато тяхната РЗП е повече с 2.9%. Разрешителните за строеж на други сгради се увеличават с 33.1%, а тяхната РЗП - с 19.6% .
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: Родопи - на 47 жилищни сгради с по едно жилище в тях и на 42 други сгради; Пловдив - на 40 жилищни сгради със 702 жилища в тях и на 33 други сгради; Асеновград - на 20 жилищни сгради с 45 жилища в тях.
През второто тримесечие на 2016 г. в областта е започнал строежът на 103 жилищни сгради с 250 жилища в тях и с 37 246 кв. м обща застроена площ и на 63 други сгради с 46 625 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение на броя на започнатите жилищни сгради с 21.2%, на жилищата в тях - с 13.6% и общата им застроена площ - с 15.9%.
Започнатите други сгради са повече с 10.5%, но общата им застроена площ е по-малко с 12.3%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради бележат намаление със 17.6%, жилищата в тях - със 71.2%, а общата им застроена площ - с 61.7%.
Започнатите други сгради намаляват с 30.0%, а съответната им РЗП - с 42.7%. Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: Родопи - 31 жилищни сгради с по едно жилище в тях и 15 други сгради;
Пловдив - 24 жилищни сгради със 160 жилища в тях и 4 други сгради; Марица - 21 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 18 други сгради; Асеновград - 6 жилищни сгради с 13 жилища в тях.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен