Бургаските фермери кандидатстват активно за финансова помощ

Най-много проекти са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бурга

Над 3 700 фермери кандидатстват с проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. , съобщи МЗХ. Най-много проекти са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник. 
В областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ общата заявена сума по проектите надхвърля 110 млн. лв., съобщи Фондът. Това прави с близо 51 млн. лева повече от бюджета на сегашния прием, който е приблизително 60 млн. лв. Затова ще се наложи класиране на проектите по точки. Чрез подмярката се подпомагат икономическото развитие и укрепването на малките ферми, модернизацията и технологичното им обновление, както и опазването на околната среда. Финансовата помощ е безвъзмездна.
Агроминистерството допълни, че Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) е изготвила за фермерите 2 850 проекта, за да могат да кандидатстват по подмярката - над 75% общо подадените предложения в Държавен фонд „Земеделие“. Фермерите ще получават безплатни консултации за изпълнението на бизнес плановете, което е условие, за да получат разделената на две части помощ.
От земеделските площи ще бъдат взети почвени проби и ще бъдат изготвени препоръки за торене и поддържане на почвите в добро състояние.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"