Ще си сътрудничим с Япония в областта на спорта

България и Япония ще развият сътрудничество в областта на спорта, се разбра днес от съобщение от Министерски съвет. На днешното си заседание кабинетът е одобрил проекта за меморандум за сътрудничество между българското Министерство на младежта и спорта и Министерството на образованието, културата, спорта, науката и технологиите на Япония.

Сферите на сътрудничество, залегнали в този меморандум, обхващат масовия и детско-юношеския спорт, спорта за високи постижения и за лица с увреждания, спортната наука и медицина, антидопинговата дейност, сътрудничество и мениджмънт и др.

Предвижда се да се осъществява обмен на информация и документация, на спортни делегации, работни посещения на експерти и служители от двете министерства. България и Япония се ангажират да насърчават обмена по линия на спортните федерации, както и организирането на тематични международни семинари, симпозиуми, конференции и изложения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен