Доставят студено пресовани сокове на детските градини в Тервел

От местни фирми

Община Тервел приложи разпоредба на новия Закон за обществените поръчки и възложи директно на местни фирми две обособени позиции от обявената обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските градини, училищата и социалните звена в общината.

На местните фирми са възложени дейностите за доставка на студено пресовани плодови сокове, произведени с плодове от собствената овощна градина, и доставка на подправки и други сродни на тях продукти.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка за доставка на хранителни продукти е 260 000 лева, поясниха от общинската администрация. Двете дружества, които ще доставят продукти, са имали проекти по Стратегията за местно развитие на Местната инициативна група през изтеклия планов период.