От Левски готвят промени в ръководството си

Промени в ръководството на Левски ще бъдат направени на предстоящото общо събрание на акционерите на клуба. Събранието ще бъде проведено на 30 август, а за рокадите в ръководството се разбира от публикуваният му днес на официлния сайт на отбора дневен ред.

Както гласи точка 7 от дневния ред, на заседанието следва да бъдат обсъдени "промени в състава на Надзорния съвет на дружеството" . Предлага се още "общото събрание на акционерите да приеме предложението за промени в състава му".

Предстои да бъде приет доклад от одиторите за миналата година, както и да бъде приет финансовия отчет на дружеството.

Събранието е насрочено за 10:00 ч., като при липса на кворум ще е проведе второ такова на 20 сепрември от 11:00 ч.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен