Каварна се побратими с полския град Старе Бабице

Подписано бе споразумение за сътрудничество и подкрепа

На тържествено заседание на Общински съвет Каварна вчера, кметът на община Каварна Нина Ставрева и кметът на община Старе Бабице Кшиштоф Турек, подписаха споразумение за сътрудничество и подкрепа в областта на местното самоуправление, дейността на местната администрация, както и в областта на културата, спорта и други обществено значими дейности.

Желанието на община Каварна и община Старе Бабице е да положат съвместни усилия за опазване на стара Европа, утвърждаване на добрите практики в местното самоуправление, привличане на инвестиции и съвместно участие в проекти към фондовете на Европейския съюз.

На тържествената церемония присъстваха Павел Бялецки – зам.-областен управител на Западно-Варшавски окръг, Богдан Бензел - зам.-кмет на гр. Терешин, Мазена Халадиняк - представител на гр. Лешно, Светлана Добрева - председател на Общински съвет Аксаково, общински съветници, кметове и кметски наместници, служители на общинска администрация и граждани.

„Радвам се, че от днес Каварна ще има още един приятелски град - Старе Бабице, каза г-жа Нина Ставрева. Днес пред нас се разкрива нова възможност - да можем заедно да използваме всички европейски механизми за развитие на икономиката на нашите населени места, както и да осъществим и поддържаме контакти между жителите на двете общини. Живеем в прекрасни градове, с голям туристически потенциал и не на последно място всички сме жители на Обединена Европа”.