Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Арт и Стил

13-09-2016, 14:12

Снимка:

pixabay.com

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Числеността на персонала на АГКК се увеличава с 52 щатни бройки (до 397)

Променя се структурата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) с приетия от правителството нов Устройствен правилник на дейността й. Той предвижда премахване на длъжността заместник-изпълнителен директор и на Главна дирекция „Регионални служби“, както и създаване на звено за вътрешен одит.

Числеността на персонала на АГКК се увеличава с 52 щатни бройки (до 397), които се прехвърлят от Министерството на земеделието и храните. По този начин ресурсно се обезпечава ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанзираната територия, въз основа на данните от картата на възстановената собственост.

Общата администрация на агенцията включва дирекциите „Административно-правно обслужване“ и „Финансово-стопанско управление“, осигурени с 37 щата. Специализираната администрация (354 щатни бройки) е организирана в три дирекции – „Кадастрална и специализирани карти“, „Геодезия и картография“, „Информационни системи“, както и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК).Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"