Без хранителни инциденти премина летния туристически сезон по Черноморието

43 предписания са написани на обекти по Добруджанското крайбрежие

Без хранителни инциденти премина летния туристически сезон по Черноморието. Това стана ясно на пресконференция във Варна, където директорите на Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Добрич, Варна и Бургас представиха обобщените резултати от засиления контрол по морските ни курорти, съобщават от БАБХ.

За периода от 30 май до 09 септември 2016 година инспекторите от отдел Контрол на храните към ОДБХ Варна, ОДБХ Добрич и ОДБХ Бургас са извършили 2310 извънредни проверки, извън текущия официален контрол. В резултат на инспекциите са издадени 248 предписания и са съставени 88 Акта за установяване на административно нарушение и са бракувани близо 350 килограма храни. Най-честите нарушения са свързани с изтекъл срок на годност на храната, неправилно съхранение, неизяснен произход, или пропуски в придружаващите документи. Поради лоша хигиена и липса на водена документация по Система за управление на безопасността на храните (СУБХ), на два обекта временно е била преустановена дейността. След отстраняване на несъответствията обектите са възобновили дейността си.

Директорът на ОДБХ Добрич, д-р Розалина Брайкова заяви, че са издадени 43 предписания на обекти по Добруджанското крайбрежие. Тя посочи, че те са основно в заведения за обществено хранене. Предписанията са свързани предимно с подобряване на материално-техническата база, като голяма част от тях са издадени при подготовката на обектите за сезона. „Имаше и различни пропуски при воденето на програмите за добрите хигиенни практики в обектите”, каза още д-р Брайкова и добави, че в сравнение с 2015 година, предписанията през този сезон са значително по-малко. Д-р Брайкова допълни, че броят на съставените Актове е девет, основно за липса на здравна и идентификационна маркировка на храните, липса на етикети, неправилно съхранение на определени групи храни, както и такива с изтекъл срок на трайност. „Тази година няма затворени обекти на територията на област Добрич. Възбранените и бракувани храни в областта тази година също са в много по-малко количество, заключи директорът на ОДБХ Добрич.

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"