Солен годишен данък за такситата в Бургас

Причините, които налагат скачането на данъка, са заложени в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси

Въвежда се годишен данък за таксиметров превоз в Бургас от 900 лв. Докладната за промяната е входирана в ОбС от кмета Димитър Николов. Промяната ще стане с приемане Наредба за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Причините, които налагат скачането на данъка, са заложени в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси, ДВ бр.32/ 22.4.2016 г. Там е въведен нов вид местен налог - Данък върху таксиметров превоз на пътници. 
Правомощие на Общинския съвет е определянето на размера на данъка в законоустановени граници, като границата е от 300 до 1000 лв. 
Предвид съкращаване на срока на действие на вече издадените разрешителни и необходимостта от издаване на нови, ще бъде актуализирана таксата за издаване на разрешително и комплект стикери, установена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
През 2015 год. са издадени общо 840 бр. разрешителни за таксиметров превоз на територията на Община Бургас. При наличие на процент отказали се от дейността в течение на годината, то очакваните приходи ще бъдат около 750 000 лв.
Коментарът на таксиметрови компании е, че летвата е вдигната твърде високо. Запознати в бранша заявиха, че имат предложение за размера на данъка, който да е 300 лв. Те изказват недоволство не само от факта, че в столицата, където живеята над 1.2 млн. души данъкът ще е 850 лв., а в Бургас ще ес 50 лв. повече.
"Ако се приеме това предложение, ще се отрази на компаниите и клиентите. Някои ще затворят, други вдигнат цените на услугите. Надяваме се, че до сесията ще бъдем чути. Важно е да има събираемост на таксите. Фактът, че веднъж вече патентът отпадна, говори, че този данък е трудно събираем и хората се отказват от бизнеса", твърдят таксиметрови компании. Освен това те напомнят, че общината е длъжник заради реорганизацията на движение в града, така и заради премахване на стоняки за таксита на възлови места.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"